Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. Obsadenie pracovnej skupiny na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti legislatívnych zmien