Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Ochrana osobných údajov v pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky a súdov Slovenskej republiky