Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. Ochrana sudcu Okresného súdu Bratislava I Mareka Fila pred útokmi na jeho integritu a osobnú bezpečnosť v súvislosti s jeho rozhodovacou činnosťou

  • Materiál č.: CR 1626/2022 14. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky - Katarína Javorčíková, Marcela Kosová, Petra Príbelská, Ján Gandžala, Dana Jelinková Dudzíková, Peter Bebej, Eva Mišíková, Lucia Berdisová, Andrej Majerník, Lajos Mészáros  • Výsledok: