Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. Odvolanie členov Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk v súlade s § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre