Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

27. Otvorený list sudcom Slovenskej republiky adresovaný členom Súdnej rady Slovenskej republiky na vedomie

  • Materiál č.: SR 177/2014 20. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: JUDr. Katarína Javorčíková,
    JUDr. Anton Jaček
  • Výsledok: Vzatý na vedomie

Obsah materiálu

Prílohy