Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Plán zasadnutí a pracovných stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2023