Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. Podnet ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky na zmenu a doplnenie ustanovenia § 446 Trestného poriadku a súvisiacich ustanovení

  • Materiál č.: CR-1364/2023 8. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Peter Šamko
  • Výsledok: odložený