Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

8. Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22 . januára 2018

  • Materiál č.: SR 78/2018 3. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Výsledok: Prerokovaný