Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Podnet predsedu Krajského súdu v Trnave na zmenu právnej úpravy týkajúcej sa revíznych oddelení