Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Poskytovanie materiálov na zasadnutie súdnej rady jej členom ako súčasť riadneho výkonu mandátu ústavných činiteľov, výjazdové zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky, administratívna záťaž súdov v súvislosti s poskytovaním podkladov pre HK ..........