Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Postup pri opätovnom zaradení kandidáta na funkciu sudcu do databázy na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky