Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

1. Prehľad o činnosti hodnotiacich komisií

  • Materiál č.: SR 129/2018 3. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Vzatý na vedomie

Obsah materiálu

Prílohy