Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

20. Prejednanie kvalifikovaného podnetu

  • Materiál č.: CR-177/2023 1. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Členky Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková
  • Výsledok: odložený