Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Prerokovanie celkového počtu miest sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a voľných miest sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky