Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu s pridelením

  • Materiál č.: SR 219/2021, SR 52/2021, SR 66/2021 16. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený

Obsah materiálu

Prílohy