Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu

  • Materiál č.: SR 12/2021, SR 626/2021 19. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený