Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Prerokovanie navrhovaného celkového počtu miest sudcov správnych súdov