Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Prerokovanie návrhu kandidátky Mgr. Petry Cipkovej na vymenovanie do funkcie sudkyne s pridelením na Okresný súd Žilina