Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Prerokovanie návrhu kandidátky na vymenovanie do funkcie hosťujúcej sudkyne pre obvod Krajského súdu v Žiline: Mgr. Michaely Glembovej