Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. Prerokovanie návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026

  • Materiál č.: CR-1264/2023 7. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: neschválený