Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Prerokovanie organizačných opatrení na preverovanie majetkových priznaní sudkýň a sudcov Slovenskej republiky za rok 2020