Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Prerokovanie počtu miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním určených ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky