Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. Prerokovanie počtu miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním určených ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky