Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Prerokovanie počtu voľných miest sudcov určených ministerkou