Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Prerokovanie žiadosti Justičnej akadémie o predloženie návrhov na členov a náhradných členov skúšobných komisií

Obsah materiálu

Prílohy