Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Preverenie majetkových pomerov a vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u úspešnej uchádzačky o funkciu predsedníčky súdu JUDr. Evy Behranovej

Obsah materiálu

Prílohy