Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 9. marca 2022
 • 10:00 hod.
 • v sídle Krajského súdu v Trenčíne
 • Námestie sv. Anny č. 28, Trenčín

Zápisnica 414.45 kB

Zvukový záznam 133.87 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR 1035/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  32/2022
 2. Č. materiálu:
  CR 289/2022, CR 232/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  33/2022, 34/2022
 3. Č. materiálu:
  CR 257/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  CR 282/2022
  Predkladá:
  JUDr. Simona Štanglovičová
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  35/2022
 5. Č. materiálu:
  CR 283/2022
  Predkladá:
  predsedníčka sudcovskej rady ŠTS v Pezinku
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  36/2022
 6. Č. materiálu:
  CR 284/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  37/2022, 38/2022
 7. Č. materiálu:
  CR 902/2022
  Predkladá:
  vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  CR 917/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  39/2022
 9. Č. materiálu:
  CR 1035/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia: