Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Preverenie majetkových pomerov a vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešnej uchádzačky o funkciu predsedníčky súdu: