Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Preverenie majetkových pomerov a vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešných uchádzačov o funkciu predsedu súdu

  • Materiál č.: SR 588/2021, SR 589/2021, SR 635/2021, SR 633/2021 14. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: