Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. Pripomienky k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu (LP/2022/391)