Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. Rozdelenie majetkových priznaní sudkýň a sudcov Slovenskej republiky za rok 2021