Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátky na funkciu sudkyne