Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátok na funkciu sudkyne

  • Materiál č.: SR 291/2021, SR 12/2021, SR 8/2021, SR 13/2021 16. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený