Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidáta a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne a prerokovanie návrhov kandidáta a kandidátok na vymenovanie do funkcie sudcu a sudkyne na základe výberového konania

  • Materiál č.: CR-1045/2023, CR-1441/2023 9. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: písm. a) schválený, písm. b) schválený, písm. c) neschválený, písm. c) schválený