Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidáta a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne

  • Materiál č.: CR-85/2023, CR-95/2023, CR-98/2023 6. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený