Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok a kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu

  • Materiál č.: CR-95/2023, CR-76/2023, CR-89/2023, CR-90/2023, CR-95/2023, CR-85/2023, CR-33/2023, CR-89/2023 3. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený