Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu: Mgr. Ivana Bujdáková, Mgr. Michaela Eckertová, JUDr. Juraj Komár, JUDr. Pavol Mihaľ, JUDr. Žaneta Motyková

  • Materiál č.: CR 234/2022, CR 1138/2022, CR 1123/2022, CR 1124/2022, CR 1083/2022 11. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválené