Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu

  • Materiál č.: SR 197/2022, SR 199/2022 1. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený