Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Rozsah údajov zverejňovaných z majetkového priznania sudcu a z písomného vyhlásenia sudcu