Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

28. Schválenie komisie na dopracovanie návrhu podaného na Ústavný súd Slovenskej republiky týkajúceho sa posudzovania predpokladov sudcovskej spôsobilosti

Obsah materiálu

Prílohy