Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

7. Schválenie komisie na vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2017

  • Materiál č.: SR 136/2018 3. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy