Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Schválenie vyjadrenia k výzve Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci IV. ÚS 224/2020