Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Slávnostné zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky konané pri príležitosti 20 rokov jej existencie (11. apríl 2022) - organizačné opatrenia