Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 3. júna 2021
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Zvukový záznam 138.22 MB

Zápisnica 381.22 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  112/2021
 2. Č. materiálu:
  SR 448/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odročený
  Č. uznesenia:
  113/2021
 3. Č. materiálu:
  SR 517/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  114/2021
 4. Č. materiálu:
  SR 518/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odročený
  Č. uznesenia:
  115/2021
 5. Č. materiálu:
  SR 451/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 525/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia: