Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky za rok 2021

  • Materiál č.: CR 1311/2022 10. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený