Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

3. Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2017

  • Materiál č.: SR 171/2018 4. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Vzatý na vedomie