Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2020

  • Materiál č.: SR 386/2021 7. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: vedúca Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: vzatý na vedomie