Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

10. Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2015

  • Materiál č.: SR 111/2016 41. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Výsledok: Vzatý na vedomie