Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 20. apríla 2021
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom distančnej formy

Zvukový záznam 148.8 MB

Zápisnica 795.48 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  55/2021
 2. Č. materiálu:
  SR 2/2021
  Predkladá:
  oprávnené subjekty podľa zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  56/2021, 57/2021, 58/2021, 59/2021, 60/2021
 3. Č. materiálu:
  SR 279/2019, SR 282/2019, SR 676/2020, SR 684/2020, SR 685/2020, SR 715/2020
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  62/2021
 4. Č. materiálu:
  SR 380/2021
  Predkladá:
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 391/2021
  Predkladá:
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  63/2021
 6. Č. materiálu:
  SR 387/2021
  Predkladá:
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  61/2021
 7. Č. materiálu:
  SR 75/2021
  Predkladá:
  členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  kolégiá predsedov sudcovských rád
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  64/2021, 65/2021, 66/2021, 67/2021, 68/2021, 69/2021, 70/2021
 8. Č. materiálu:
  SR 384/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  71/2021, 72/2021, 73/2021
 9. Č. materiálu:
  SR 388/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  74/2021
 10. Č. materiálu:
  SR 389/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  75/2021
 11. Č. materiálu:
  SR 390/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  76/2021
 12. Č. materiálu:
  SR 414, 415, 416/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  77/2021