Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 3c zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, za rok 2022